Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

AKTUALITY

Statistika provozu NCPeH

Statistika provozu NCPeH 

Testování interoperability s NCPeH

Testovací rámec ověření interoperability IS vůči NCPeH a standardům EU infrastruktury MyHealth@EU 

Veřejný seminář NCPeH - říjen 2023 (záznam, prezentace)

Prezentace ze semináře Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví, který se konal ve čtvrtek, 26. 10. 2023 od 13:00 hod.  

Master Value Catalog (MVC) verze 6.2.0

Master Value Catalog (MVC) verze 6.2.0 - česko-anglický katalog číselníků eHDSI. 

Rozhraní NCP pro informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace - API pro úlohu A (poskytovatel dat pro NCP)

Sada dokumentů, které popisují náležitosti pacientského souhrnu a referenčního rozhraní pro potřeby integrace s Národním kontaktním místem pro eHealth na straně informačních systémů sloužících pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace v ČR v roli poskytovatele dat (role A). 

Léky na eRecept si Češi vyzvednou po Chorvatsku, v Polsku i ve Španělsku

eHealth Network schválila pokyny pro implementaci jednotlivých „use cases“ pro přeshraniční využití

Na svém 24. zasedání schválila eHealth Network první verzi pokynů (guidelines) pro implementaci některých „use cases“ pro přeshraniční využití v souladu se Směrnicí EP a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči – zejména pro propouštěcí zprávy, laboratorní zprávy a obrazové vyšetření a zprávy z obrazového vyšetření. Rovněž byly aktualizovány pokyny pro přeshraniční pacientský souhrn.  

Spuštění ostrého provozu přeshraničního eReceptu

2.6. schválila eHealth Network (zástupci ministerstev zdravotnictví členských zemí EU) spuštění ostrého provozu další služby Národního kontaktního místa pro eHealth - služby přeshraniční ePreskripce a eDispenzace 

Seminář k problematice eHealth pro ZZS - 5.4.2023, Jihlava

Seminář k problematice elektronizace zdravotnictví v prostředí zdravotnických záchranných služeb, Jihlava 5.4.2023 

Vzorové CDA dokumenty

Příklady CDA dokumentů, které byly validovány prostřednictvím IHE Gazelle 

Největší nemocnice v ČR Krajská zdravotní a.s. je připojena k NCPeH

Krajská zdravotní, a.s. (KZ) se připojila 22. 3. 2023 k Národnímu místu pro elektronické zdravotnictví České republiky (NCPeH). 

Tisková konference SUKL ke spuštění služby přeshraničního eReceptu

Dne 23. 3. 2023 se proběhla za velkého zájmu médií tisková konference SUKL ke spuštění služby přeshraničního receptu 

Prezentace ze semináře MMR k IROP Interoperabilita eHealth ze dne 30. 1. 2023

Prezentace ze semináře, který se uskutečnil v Praze  30. 1. 2023 pro pro potencionální žadatele, příjemce a zpracovatele projektů žádajících podporu z IROP a NPO v oblasti interoperability eHealth. 

Stránky: 1 2 3 4 5 6 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno