Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

AKTUALITY

Seminář k problematice eHealth pro ZZS - 5.4.2023, Jihlava

Seminář k problematice elektronizace zdravotnictví v prostředí zdravotnických záchranných služeb, Jihlava 5.4.2023 

Vzorové CDA dokumenty

Příklady CDA dokumentů, které byly validovány prostřednictvím IHE Gazelle 

Největší nemocnice v ČR Krajská zdravotní a.s. je připojena k NCPeH

Krajská zdravotní, a.s. (KZ) se připojila 22. 3. 2023 k Národnímu místu pro elektronické zdravotnictví České republiky (NCPeH). 

Tisková konference SUKL ke spuštění služby přeshraničního eReceptu

Dne 23. 3. 2023 se proběhla za velkého zájmu médií tisková konference SUKL ke spuštění služby přeshraničního receptu 

Prezentace ze semináře MMR k IROP Interoperabilita eHealth ze dne 30. 1. 2023

Prezentace ze semináře, který se uskutečnil v Praze  30. 1. 2023 pro pro potencionální žadatele, příjemce a zpracovatele projektů žádajících podporu z IROP a NPO v oblasti interoperability eHealth. 

Prezentace z Technického semináře NCPeH ze dne 2. 11. 2022

Prezentace a záznam z technického semináře, který se uskutečnil v Jihlavě 2. 11. 2022 na téma aktuální stav Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví (NCPeH). 

Testovací rámec interoperability IS s NCPeH

Testovací rámec ovšření interoperability IS poskytovatele zdravotních služeb s infrastrukturou NCPeH ČR. Metodický dokument připravený týmem NCPeH v rámci standardizačních aktivit MZdr (aktivita projektu financovaného z Národního plánu obnovy).  

Metodika vedení a sdílení pacientského souhrnu v ČR

Metodika vedení a sdílení pacientského souhrnu v ČR v návaznosti na Vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci připravená týmem NCPeH v rámci standardizačních aktivit MZdr (aktivita projektu financovaného z Národního plánu obnovy). 

Prezentace z Technického semináře NCPeH ze dne 22. 6. 2022

Prezentace a záznam z technického semináře, který se uskutečnil v Jihlavě 22. 6. 2022 na téma aktuální stav Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví (NCPeH). 

Podmínky pro připojení IS k NCPeH

Popis podmínek pro připojení k NCPeH, vzorové požadavky na dodavatele IS.  

Provozní řád NCPeH

Provozní řád ISVS Národního kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví pro Českou republiku (NCPeH ČR) 

Rozhraní NCP pro informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace - API pro úlohu A (poskytovatel dat pro NCP)

Sada dokumentů, které popisují náležitosti pacientského souhrnu a referenčního rozhraní Národního kontaktního místa pro eHealth z pohledu informačních systémů sloužících pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace v ČR v roli poskytovatele dat. 

Rozhraní NCP pro informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace - API pro úlohu A (poskytovatel dat pro NCP)

Byla vypublikována nová aktualizace verze rozhraní NCP - API verze 11, update 2021 

Stránky: 1 2 3 4 5 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno